• USD 2,8303
  • EURO 3,1042
  • ALTIN 101,8270
  • PETR 50,2300
  • BONO 9,8800

Üniversite Eğitimleri ile Alakalı Düzenleme Getirildi

ALES'den 50 puan üzeri alma şartı ile gerekli kayıtlar yapılırken birçok koşul da getirilmiş bulunmaktadır.
21 Nisan 2016 Perşembe 11:24

Üniversite Eğitimleri ile Alakalı Düzenleme Getirildi

Eğitim ile alakalı olarak en son lisansüstü durumu ile alakalı değişiklik gerçekleştirildi. YÖK tarafından alınan kararlar resmi gazete üzerinden yayınlanarak duyurulmuş bulunmaktadır.

Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülecek yüksek lisans programlarının hangi enstitü, ana bilim ve ana sanat dallarında, nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin veren hususlar, senatolar tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.

YÖK kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilecek.

Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarı yıl olacak ve program en çok 6 yarı yılda tamamlanacak.

4 yarı yıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilecek.


YORUMLAR

300 karakter kaldı

İlgili Konular